Το υλικό που περιέχεται στις σελίδες αυτού του ιστότοπου (www.IdealesResort.gr & www.IdealesResort.com) προστατεύεται εκ του νόμου 2121/1993 "περί πνευματικής ιδιοκτησίας", του Π.Κ., και του άρθρου 60 του Α.Κ., καθώς και άλλων ειδικότερων νόμων της Ελλάδος και άλλων χωρών. Συγκεκριμένα ονόματα, λέξεις, τίτλοι, φράσεις, λογότυπα, εικονίδια, γραφικά ή σχέδια στις σελίδες αυτού του ιστότοπου μπορεί να αποτελούν σήματα κατατεθέν ή εμπορικά σήματα του Ideales Resort και των συσχετιζόμενων με αυτό εταιριών. Η προβολή αυτών των σημάτων κατατεθέν ή εμπορικών σημάτων σε αυτό τον ιστότοπο δεν αποτελούν άδεια χρήσης προς κανένα τρίτο πρόσωπο.

Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να κατεβάσουν το υλικό που δημοσιεύτηκε σε αυτή την Ιστοσελίδα για μη εμπορικούς σκοπούς, να το αποθηκεύσουν προσωρινά σε έναν υπολογιστή, και να το εκτυπώσουν αποκλειστικά και μόνο για προσωπικούς τους σκοπούς. Συμφωνούν ότι δεν αποκτούν οποιαδήποτε δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που έλαβαν. Δεν μπορούν να διανέμουν αντίγραφα του υλικού για οποιοδήποτε σκοπό ή να το χρησιμοποιήσουν σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που δημιουργούν ή λειτουργούν. Συμφωνούν να συμμορφωθούν προς όλες τις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, προς τις πληροφορίες και τους περιορισμούς που περιέχονται σε οποιοδήποτε περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη λήψη, αντιγραφή μετάδοση, αναδημοσίευση ή άλλη ή τροποποίηση του υλικού που δημοσιεύεται σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, των εμπορικών επωνυμιών και σημάτων υπηρεσιών, μπορεί να χαρακτηριστεί παραβίαση του κοινού ή αστικού δικαίου των σημάτων δικαίου και του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, και μπορεί να οδηγήσει σε νομική δράση.

Ideales Resort διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει νομική δράση κατά οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των εμπορικών ονομασιών, εμπορικών σημάτων και εικόνων του Ideales Resort και των συσχετιζόμενων με αυτό εταιριών, που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Αποποίηση εγγυήσεων

Το Ideales Resort έχει συντάξει τις πληροφορίες σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα προς χρήση των επισκεπτών, των μελλοντικών επισκεπτών και επαγγελματιών τουρισμού. Οι αλγόριθμοι οι πληροφορίες, το υλικό και το λογισμικό που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα ή το οποίο μπορεί να κατεβάσουν οι χρήστες από την ιστοσελίδα αυτή, συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών και υπερσυνδέσμων, παρέχεται «όπως είναι» και «ως διατίθενται».

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα πιστεύεται ότι είναι ακριβείς και πλήρεις κατά το χρόνο της απόσπασης του. Παρά το γεγονός ότι το Ideales Resort προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες και το υλικό παραμένουν επίκαιρες και ακριβείς, είναι πιθανό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και το Ideales Resort δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα και το νόμισμα ανά πάσα στιγμή.

Επιπλέον, το Ideales Resort δεν εγγυάται την ακρίβεια, την επάρκεια ή την πληρότητα των αλγορίθμων λογισμικού και ρητά αποποιείται την ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε λογισμικό αλγορίθμων.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, σιωπηρή, ρητή ή εκ του νόμου, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε εγγυήσεις ως προς τη μη παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή δικαιωμάτων τρίτων, τίτλους, λανθάνοντα ελαττώματα, απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών, εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό και ελευθερία από ιούς των υπολογιστών, σε συνδυασμό με τα υλικά στοιχεία, τους αλγόρυθμους και το λογισμικό.

Αποκλεισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση το Ideales Resort δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεση ή έμμεση, ειδική, αποθετική, ηθική ή αποθετικές ζημίες, απώλεια ευκαιριών κέρδους, ή πληροφορίες ή για έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με την παρούσα Ιστοσελίδα, οποιοδήποτε λογισμικό αλγορίθμων διαθέσιμα σε αυτή την ιστοσελίδα, ούτε με οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπερσυνδεδεμένης για τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του υλικού, λογισμικό ή αλγόριθμους υπερσυνδεδεμένης ιστοσελίδας, με διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση, του ιού υπολογιστών ή γραμμή ή μη λειτουργία του συστήματος, ακόμη και αν το Ideales Resort έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ζημιών τέτοιων ζημιών ή εξόδων. Αλγόριθμοι λογισμικού που διατίθενται και υπερσύνδεσμοι σε άλλες πηγές του Διαδικτύου είναι με ευθύνη των χρηστών. Το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι απόψεις που εκφράζονται, και άλλες συνδέσεις που παρέχονται από αυτούς τους αλγόριθμους λογισμικού και των πόρων δεν διερευνώνται, επαληθεύονται, παρακολουθούνται, ή εγκρίνονται από το Ideales Resort.

Σύνδεσμοι σε Ιστοσελίδες τρίτων

Το Ideales Resort δεν ελέγχει καμία ιστοσελίδα τρίτων και ως εκ τούτου δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο οποιουδήποτε δικτυακού τόπου ή σύνδεσης ή οποιασδήποτε σύνδεσης περιέχεται σε συνδεδεμένη σελίδα. Το Ideales Resort παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση προς τους χρήστες και η περίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει έγκριση, έρευνα ή έλεγχο από το Ideales Resort της ιστοσελίδας που συνδέονται ή οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.

Παράνομη ή/και απαγορευμένη χρήση

Ως προϋπόθεση για τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, οι χρήστες εγγυώνται στο Ideales Resort ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτή την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις. Παρά το γεγονός ότι το Ideales Resort μπορεί από καιρού εις καιρόν να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί συζητήσεις, συνδιαλέξεις, μεταδόσεις, πίνακες ανακοινώσεων, και τα συναφή με αυτή την ιστοσελίδα, το Ideales Resort δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση που προκύπτει από το περιεχόμενο, ούτε για οποιοδήποτε λάθος, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, συκοφαντία, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτούς τους χώρους στην Ιστοσελίδα. Οι χρήστες απαγορεύεται να αποστέλλουν ή να μεταδίδουν οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο. Το Ideales Resort θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστικές αποφάσεις ζητήσουν την καθοδήγηση του Ideales Resort ή να αποκαλύψει την ταυτότητα του οποιουδήποτε δημοσιεύει παρόμοιες πληροφορίες ή υλικό.