ΠOΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Στο Ideales Resort τονίζουμε τη σημασία της ιδιωτικής ζωής και δεσμευόμαστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των επισκεπτών μας, υιοθετώντας υψηλά πρότυπα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό, όλα τα συστήματα της εταιρείας και η ιστοσελίδα μας, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα κατάλληλα συστήματα και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (το Γενικό Κανονισμό ΕΕ 679/2016, εφεξής «Κανονισμός», και τον Ν. 4624/2019).

Η παρούσα Πολιτική έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΝΤΕΑΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «IDEALES RESORT ΕΠΕ» που εδρεύει στα Μουσάτα Κεφαλονιάς, e-mail επικοινωνίας [email protected] (εφεξής «Ideales Resort»), η οποία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας χορηγείτε και η αρμόδια να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Κανονισμού.

Η πολιτική μας περιγράφει το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, σε ποιες περιπτώσεις συλλέγονται και για ποιους σκοπούς ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε αυτά, τα μέτρα που εφαρμόζουμε για την ασφαλή χρήση και αποθήκευση τους, καθώς και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε αν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε γνωστοποιήσει.

 

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς και που μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε. Τέτοια στοιχεία αποτελούν, για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το e-mail σας κ.α. Επιπλέον προσωπικά δεδομένα αποτελούν και ορισμένα τεχνικά δεδομένα που σας αφορούν, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP σας ή οι ιστοσελίδες από τις οποίες εισήλθατε στην ιστοσελίδα μας κ.α.

 

2. Ποια είδη προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε και σε ποιες περιπτώσεις;

α. Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς περιορίζονται στις απαραίτητες πληροφορίες που χρειαζόμαστε για συγκεκριμένους κάθε φορά σκοπούς. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να επεξεργαστούμε, ιδίως, τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς:

- προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης),

- στοιχεία τιμολόγησης και φορολογικά στοιχεία (στοιχεία πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ),

- στοιχεία προσωπικής ταυτότητας, στοιχεία διαβατηρίου, λεπτομέρειες θεώρησης εισόδου,

- προτιμήσεις και ενδιαφέροντα (πχ τύπος κρεβατιού, πολιτιστικά ενδιαφέροντα,)

- επικοινωνίες που ανταλλάσσετε μαζί μας ή απευθύνεστε σε εμάς μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και κλήσεων, τα σχόλια που έγιναν σχετικά με την διαμονή σας, καθώς και ταξιδιωτικό ιστορικό, όταν έχετε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας και στο παρελθόν.

 

Στο Ideales Resort δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία των πελατών μας, ούτε προσωπικά δεδομένα που αφορούν άτομα ηλικίας μικρότερης των 16 ετών.

 

β. Θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε στιγμή,

- όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή των συμβατικών μας υπηρεσιών σε εσάς,

- όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς) και / ή

- όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας (π.χ. διασφάλιση ασφαλών συνδέσεων στο διαδίκτυο) ή για τα συμφέροντα τρίτων αποδεκτών/συνεργατών μας που ενδέχεται να λαμβάνουν νόμιμα κάποια προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. δικηγόρων).

 

3. Πώς συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας;

α. Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- κάνοντας κράτηση, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητάτε και να εκτελέσουμε την πληρωμή των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, στα πλαίσια εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης

- επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας

- επικοινωνώντας μαζί μας ή συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια, καθώς συμμετέχοντας σε προωθητικές ενέργειες για την ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών μας

- για να αρχειοθετήσουμε τα δεδομένα σας σε σύστημα αρχειοθέτησης/ βάση δεδομένων, για την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών μας προς σε εσάς

- για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους

- για να συμμορφωθούμε με τυχόν ισχύουσες τελωνειακές/μεταναστευτικές απαιτήσεις του νόμου.

Πιο αναλυτικά:

Κάνοντας κράτηση

Κάνοντας κράτηση ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Ideales Resort είναι απαραίτητο να έχουμε πληροφορίες για την αναγνώρισή σας, προκειμένου να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες διαμονής που μας ζητάτε και να προβούμε σε κράτηση του δωματίου σας, να διευκολύνουμε τη διαδικασία check-in και πληρωμής, να σας βοηθήσουμε να κάνετε κράτηση και να χρησιμοποιήσετε τις λοιπές υπηρεσίες που προσφέρουμε στο ξενοδοχείο μας, καθώς και να επεξεργαστούμε κάθε είδους αίτημα ή παράπονό σας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνήθως το όνομά σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας και την ημερομηνία λήξης, καθώς και την προτίμηση γλώσσας. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν, εάν επιλέξετε να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες μαζί μας, τις προτιμήσεις σας σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών, όπως τον τύπο του δωματίου, τον τύπο του κρεβατιού, και τα συναφή.

 

Στοιχεία πληρωμών

Όταν μας καταβάλλετε χρήματα για την κράτηση της διαμονής σας ως επισκέπτης θα χρειαστεί να μας παράσχετε συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία (όπως ο τραπεζικός σας λογαριασμός ή τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας), προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις πληρωμές και να συμμορφωθούμε με τις εφαρμοστέες διατάξεις του νόμου. Θα σας ζητήσουμε επιπροσθέτως στοιχεία όπως η ταυτότητα/διαβατήριο ή το ΑΦΜ σας (όταν αυτό επιτρέπεται εκ του νόμου) ή άλλα αποδεικτικά της ταυτότητας σας, προκειμένου να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες πληρωμής και να συμμορφωθούμε με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Επιπλέον, εάν είστε επισκέπτης, ενδέχεται να τηρήσουμε τα οικονομικά σας στοιχεία προκειμένου να σας βοηθήσουμε με άλλες εμπειρίες και δραστηριότητες κατά τη διαμονή σας. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα γίνεται μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας και εξουσιοδότησης εκ μέρους σας.

 

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας

Το Ideales Resort ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες για εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (όπως διευθύνσεις IP, οι οποίες είναι αριθμοί που έχουν αντιστοιχιστεί στον υπολογιστή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο, και τον τύπο του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε), όταν μας δίνετε τέτοιες πληροφορίες για να λάβετε κάποια ενημέρωση από εμάς (για παράδειγμα όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας και ζητάτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας) ή όταν κάποιος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για μια κενή θέση στην εταιρεία.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε επίσης cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών μας, όταν εκείνοι επιστρέφουν στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στη συσκευή από την οποία χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε τα cookies με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα μας λειτουργεί κανονικά, για να θυμόμαστε τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, για να γνωρίζουμε την εμπειρία σας κατά την πλοήγηση και να συλλέξουμε ανώνυμα δεδομένα για στατιστικές αναλύσεις.

Περαιτέρω, μπορεί να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες ανάλυσης ιστού, όπως το Google Analytics. Οι πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης που διαχειρίζονται αυτές τις υπηρεσίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως τα cookies για να μας βοηθήσουν να καταγράψουμε και κατανοήσουμε περισσότερα για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε και αποκτάτε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να χτίσουμε μία ιστοσελίδα που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών μας.

 

Προωθητικές ενέργειες και σκοποί διαφήμισης

Κατόπιν συγκατάθεσής σας μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να σας στείλουμε προσφορές και πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Ideales Resort. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον τέτοιες προσφορές και πληροφορίες μπορείτε να διαγραφείτε, χρησιμοποιώντας τη γραμμή θέματος 'Διαγραφή', ή στέλνοντας ένα email στο [email protected], αναφέροντας παράλληλα το αίτημά σας με επαρκή προσωπικά αναγνωριστικά ώστε να μπορούμε να ενεργήσουμε κατάλληλα κατόπιν του αιτήματος σας.

 

Πληροφορίες που μας παρέχετε σε επικοινωνίες σας ή σχετικά με την εκτίμηση της παροχής υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα ερωτηματολόγια

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε μας με τέτοιο τρόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της καταγραφής των σχολίων σας, την επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με αυτά, προκειμένου να εξεταστεί το θέμα με το ξενοδοχείο και το προσωπικό του ξενοδοχείου, για τους σκοπούς της αναγνώρισης των εργαζομένων για την αριστεία της παροχής υπηρεσιών τους και για την βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών.

 

Δεδομένα των εργαζομένων και συνεργατών μας

Το Ideales Resort ενδέχεται να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από υποψηφίους που αναζητούν εργασία στην εταιρεία μας. Μετά την πρόσληψη, συλλέγουμε πληροφορίες για τους εργαζομένους μας στα πλαίσια της συμβατικής μας σχέσης και για σκοπούς που σχετίζονται με αυτήν. Τα στοιχεία αυτά των εργαζομένων μας συλλέγονται και αποθηκεύονται σε ασφαλείς εταιρικές βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές πρακτικές μας. Επίσης, μπορεί να επεξεργαζόμαστε παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με εργολάβους, συμβούλους και άλλα τρίτα μέρη που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε εμάς.

 

β. Στο Ideales Resort επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Προκειμένου να διατηρήσουμε μια υπεύθυνη εμπορική σχέση μαζί σας και να παρέχουμε συνεπείς υπηρεσίες.

- Προκειμένου να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Διατηρούμε ένα αρχείο των προϊόντων και υπηρεσιών που λάβατε από εμάς (για παράδειγμα, μπορεί να καταγράψουμε το είδος της Βίλλας που προτιμάτε)

- Προκειμένου να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

- Προκειμένου να χειριστούμε και να αναπτύξουμε την επιχείρηση και τις δραστηριότητες μας (για παράδειγμα, αναλύουμε τις προτιμήσεις των Πελατών μας και τη χρήση των υπηρεσιών μας προκειμένου να βελτιώσουμε μελλοντικά και τα δύο).

- Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νομικές και περιοριστικές απαιτήσεις.

 

4. Γνωστοποιούνται σε τρίτους αποδέκτες τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο Ideales Resort δεν πωλούμε, δεν νοικιάζουμε και δεν ανταλλάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ούτε θα το κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε δεδομένα σας σε τρίτα μέρη ή να τα χρησιμοποιήσουμε για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο αρχικά τα συλλέξαμε ή μας εξουσιοδοτήσατε, μόνο εάν συναινείτε σε αυτού του είδους την επεξεργασία ή εάν απαιτείται εκ του νόμου.

Ειδικότερα, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα μόνο υπό τις παρακάτω πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

 

Σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοί μας που έχουν πρόσβαση και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και εκπαιδευμένοι σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο για αυτήν την επεξεργασία, δεσμεύονται από όρους εμπιστευτικότητας και ενεργούν μόνο στη βάση όσων στοιχείων πρέπει να γνωρίζουν, για να ικανοποιήσουν τους νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας, όπως ανωτέρω περιγράφηκαν.

 

Το Ideales Resort δεν γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα σε παραλήπτες εκτός της ΕΕ και της ΕΟΧ. Σε περίπτωση, όπου τέτοια γνωστοποίηση είναι απαραίτητη εκ του νόμου ή για την εκτέλεση της σύμβασής μας, θα φροντίσουμε να υπόκεινται σε κατάλληλες συμβατικές και τεχνικές διασφαλίσεις, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό και οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο.

 

5. Ασφάλεια των πληροφοριών σας

Στο Ideales Resort δεσμευόμαστε να διαφυλάττουμε και να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εφαρμόζουμε διαρκώς τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε άλλου είδους επεξεργασία εκ μέρους μας ή εκ μέρους των συνεργατών μας.

Αναθεωρούμε τακτικά τα μέτρα ασφαλείας και θα προσπαθήσουμε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν είμαστε όμως υπεύθυνοι για τις ενέργειες τρίτων μερών ή για τα μέτρα ασφαλείας τους σε σχέση με τις πληροφορίες που τα τρίτα μέρη αυτά ενδέχεται να συλλέγουν ή να επεξεργάζονται μέσω των δικτυακών τους τόπων, των υπηρεσιών τους ή με άλλον τρόπο.

 

6. Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από τους εφαρμοστέους κάθε φορά νόμους. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε μπορεί να αρχειοθετούνται ή να φυλάσσονται περιοδικά, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες ασφαλείας μας και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον κάθε σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, εκτός αν ο νόμος απαιτεί να τα διατηρούμε για μεγαλύτερο διάστημα (π.χ. αναφορικά με τα φορολογικά παραστατικά), ή να τα διαγράψουμε σε συντομότερο, ή εκτός εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας για διαγραφή ή περιορισμό των δεδομένων σας (όποτε αυτό επιτρέπεται).

 

7. Τα δικαιώματά σας

Το Ideales Resort διασφαλίζει ότι μπορείτε να ασκείτε όλα τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε. Βάσει του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και διόρθωσης των δεδομένων σας, ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, διαγραφής, περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, παροχής αντιγράφου των δεδομένων σας που τηρούμε σε ψηφιακή μορφή (π.χ. pdf) σε εσάς ή σε άλλο πάροχο που τυχόν μας υποδείξετε, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του Κανονισμού.

Ενδεικτικά, κατόπιν αιτήματός σας, θα:

- σας χορηγούμε πρόσβαση σε αντίγραφα προσωπικών δεδομένων σας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος

- διορθώνουμε τις προσωπικές πληροφορίες, όταν είναι ανακριβείς

- αποσύρουμε προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας κ.α.

Περαιτέρω, εντός της ΕΕ, τα άτομα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών τους στην αρμόδια εποπτική αρχή. Κατάλογος όλων των εποπτικών αρχών της ΕΕ διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

8. Αλλαγές Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτό, σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα.

 

Οι αρχές μας

 

ΠOΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

Στο Ideales Resort τονίζουμε τη σημασία της ιδιωτικής ζωής και δεσμευόμαστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των επισκεπτών μας, υιοθετώντας υψηλά πρότυπα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό, όλα τα συστήματα της εταιρείας και η ιστοσελίδα μας, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα κατάλληλα συστήματα και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (το Γενικό Κανονισμό ΕΕ 679/2016, εφεξής «Κανονισμός», και τον Ν. 4624/2019).

Η παρούσα Πολιτική έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΝΤΕΑΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «IDEALES RESORT ΕΠΕ» που εδρεύει στα Μουσάτα Κεφαλονιάς, e-mail επικοινωνίας [email protected] (εφεξής «Ideales Resort»), η οποία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας χορηγείτε και η αρμόδια να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Κανονισμού.

Η πολιτική μας περιγράφει το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, σε ποιες περιπτώσεις συλλέγονται και για ποιους σκοπούς ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε αυτά, τα μέτρα που εφαρμόζουμε για την ασφαλή χρήση και αποθήκευση τους, καθώς και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε αν έχετε ερωτήσεις ή αιτήματα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε γνωστοποιήσει.

 

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς και που μας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουμε. Τέτοια στοιχεία αποτελούν, για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το e-mail σας κ.α. Επιπλέον προσωπικά δεδομένα αποτελούν και ορισμένα τεχνικά δεδομένα που σας αφορούν, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP σας ή οι ιστοσελίδες από τις οποίες εισήλθατε στην ιστοσελίδα μας κ.α.

 

2. Ποια είδη προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε και σε ποιες περιπτώσεις;

α. Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς περιορίζονται στις απαραίτητες πληροφορίες που χρειαζόμαστε για συγκεκριμένους κάθε φορά σκοπούς. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να επεξεργαστούμε, ιδίως, τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς:

- προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης),

- στοιχεία τιμολόγησης και φορολογικά στοιχεία (στοιχεία πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ),

- στοιχεία προσωπικής ταυτότητας, στοιχεία διαβατηρίου, λεπτομέρειες θεώρησης εισόδου,

- προτιμήσεις και ενδιαφέροντα (πχ τύπος κρεβατιού, πολιτιστικά ενδιαφέροντα,)

- επικοινωνίες που ανταλλάσσετε μαζί μας ή απευθύνεστε σε εμάς μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και κλήσεων, τα σχόλια που έγιναν σχετικά με την διαμονή σας, καθώς και ταξιδιωτικό ιστορικό, όταν έχετε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας και στο παρελθόν.

 

Στο Ideales Resort δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία των πελατών μας, ούτε προσωπικά δεδομένα που αφορούν άτομα ηλικίας μικρότερης των 16 ετών.

 

β. Θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε στιγμή,

- όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή των συμβατικών μας υπηρεσιών σε εσάς,

- όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς) και / ή

- όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας (π.χ. διασφάλιση ασφαλών συνδέσεων στο διαδίκτυο) ή για τα συμφέροντα τρίτων αποδεκτών/συνεργατών μας που ενδέχεται να λαμβάνουν νόμιμα κάποια προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. δικηγόρων).

 

3. Πώς συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας;

α. Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικά σας δεδομένα ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- κάνοντας κράτηση, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητάτε και να εκτελέσουμε την πληρωμή των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, στα πλαίσια εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης

- επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας

- επικοινωνώντας μαζί μας ή συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια, καθώς συμμετέχοντας σε προωθητικές ενέργειες για την ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών μας

- για να αρχειοθετήσουμε τα δεδομένα σας σε σύστημα αρχειοθέτησης/ βάση δεδομένων, για την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών μας προς σε εσάς

- για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους

- για να συμμορφωθούμε με τυχόν ισχύουσες τελωνειακές/μεταναστευτικές απαιτήσεις του νόμου.

Πιο αναλυτικά:

Κάνοντας κράτηση

Κάνοντας κράτηση ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Ideales Resort είναι απαραίτητο να έχουμε πληροφορίες για την αναγνώρισή σας, προκειμένου να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες διαμονής που μας ζητάτε και να προβούμε σε κράτηση του δωματίου σας, να διευκολύνουμε τη διαδικασία check-in και πληρωμής, να σας βοηθήσουμε να κάνετε κράτηση και να χρησιμοποιήσετε τις λοιπές υπηρεσίες που προσφέρουμε στο ξενοδοχείο μας, καθώς και να επεξεργαστούμε κάθε είδους αίτημα ή παράπονό σας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνήθως το όνομά σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας και την ημερομηνία λήξης, καθώς και την προτίμηση γλώσσας. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν, εάν επιλέξετε να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες μαζί μας, τις προτιμήσεις σας σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών, όπως τον τύπο του δωματίου, τον τύπο του κρεβατιού, και τα συναφή.

 

Στοιχεία πληρωμών

Όταν μας καταβάλλετε χρήματα για την κράτηση της διαμονής σας ως επισκέπτης θα χρειαστεί να μας παράσχετε συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία (όπως ο τραπεζικός σας λογαριασμός ή τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας), προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις πληρωμές και να συμμορφωθούμε με τις εφαρμοστέες διατάξεις του νόμου. Θα σας ζητήσουμε επιπροσθέτως στοιχεία όπως η ταυτότητα/διαβατήριο ή το ΑΦΜ σας (όταν αυτό επιτρέπεται εκ του νόμου) ή άλλα αποδεικτικά της ταυτότητας σας, προκειμένου να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες πληρωμής και να συμμορφωθούμε με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Επιπλέον, εάν είστε επισκέπτης, ενδέχεται να τηρήσουμε τα οικονομικά σας στοιχεία προκειμένου να σας βοηθήσουμε με άλλες εμπειρίες και δραστηριότητες κατά τη διαμονή σας. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα γίνεται μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας και εξουσιοδότησης εκ μέρους σας.

 

Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα μας

Το Ideales Resort ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες για εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (όπως διευθύνσεις IP, οι οποίες είναι αριθμοί που έχουν αντιστοιχιστεί στον υπολογιστή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο, και τον τύπο του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε), όταν μας δίνετε τέτοιες πληροφορίες για να λάβετε κάποια ενημέρωση από εμάς (για παράδειγμα όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας και ζητάτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις υπηρεσίες μας) ή όταν κάποιος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για μια κενή θέση στην εταιρεία.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε επίσης cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών μας, όταν εκείνοι επιστρέφουν στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται στη συσκευή από την οποία χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε τα cookies με σκοπό να διασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα μας λειτουργεί κανονικά, για να θυμόμαστε τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, για να γνωρίζουμε την εμπειρία σας κατά την πλοήγηση και να συλλέξουμε ανώνυμα δεδομένα για στατιστικές αναλύσεις.

Περαιτέρω, μπορεί να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες ανάλυσης ιστού, όπως το Google Analytics. Οι πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης που διαχειρίζονται αυτές τις υπηρεσίες χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως τα cookies για να μας βοηθήσουν να καταγράψουμε και κατανοήσουμε περισσότερα για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε και αποκτάτε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, ώστε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστες και να χτίσουμε μία ιστοσελίδα που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών μας.

 

Προωθητικές ενέργειες και σκοποί διαφήμισης

Κατόπιν συγκατάθεσής σας μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να σας στείλουμε προσφορές και πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Ideales Resort. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον τέτοιες προσφορές και πληροφορίες μπορείτε να διαγραφείτε, χρησιμοποιώντας τη γραμμή θέματος 'Διαγραφή', ή στέλνοντας ένα email στο [email protected], αναφέροντας παράλληλα το αίτημά σας με επαρκή προσωπικά αναγνωριστικά ώστε να μπορούμε να ενεργήσουμε κατάλληλα κατόπιν του αιτήματος σας.

 

Πληροφορίες που μας παρέχετε σε επικοινωνίες σας ή σχετικά με την εκτίμηση της παροχής υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα ερωτηματολόγια

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε μας με τέτοιο τρόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της καταγραφής των σχολίων σας, την επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με αυτά, προκειμένου να εξεταστεί το θέμα με το ξενοδοχείο και το προσωπικό του ξενοδοχείου, για τους σκοπούς της αναγνώρισης των εργαζομένων για την αριστεία της παροχής υπηρεσιών τους και για την βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών.

 

Δεδομένα των εργαζομένων και συνεργατών μας

Το Ideales Resort ενδέχεται να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από υποψηφίους που αναζητούν εργασία στην εταιρεία μας. Μετά την πρόσληψη, συλλέγουμε πληροφορίες για τους εργαζομένους μας στα πλαίσια της συμβατικής μας σχέσης και για σκοπούς που σχετίζονται με αυτήν. Τα στοιχεία αυτά των εργαζομένων μας συλλέγονται και αποθηκεύονται σε ασφαλείς εταιρικές βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με τις επιχειρηματικές πρακτικές μας. Επίσης, μπορεί να επεξεργαζόμαστε παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με εργολάβους, συμβούλους και άλλα τρίτα μέρη που παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε εμάς.

 

β. Στο Ideales Resort επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Προκειμένου να διατηρήσουμε μια υπεύθυνη εμπορική σχέση μαζί σας και να παρέχουμε συνεπείς υπηρεσίες.

- Προκειμένου να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Διατηρούμε ένα αρχείο των προϊόντων και υπηρεσιών που λάβατε από εμάς (για παράδειγμα, μπορεί να καταγράψουμε το είδος της Βίλλας που προτιμάτε)

- Προκειμένου να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

- Προκειμένου να χειριστούμε και να αναπτύξουμε την επιχείρηση και τις δραστηριότητες μας (για παράδειγμα, αναλύουμε τις προτιμήσεις των Πελατών μας και τη χρήση των υπηρεσιών μας προκειμένου να βελτιώσουμε μελλοντικά και τα δύο).

- Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νομικές και περιοριστικές απαιτήσεις.

 

4. Γνωστοποιούνται σε τρίτους αποδέκτες τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο Ideales Resort δεν πωλούμε, δεν νοικιάζουμε και δεν ανταλλάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ούτε θα το κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε δεδομένα σας σε τρίτα μέρη ή να τα χρησιμοποιήσουμε για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο αρχικά τα συλλέξαμε ή μας εξουσιοδοτήσατε, μόνο εάν συναινείτε σε αυτού του είδους την επεξεργασία ή εάν απαιτείται εκ του νόμου.

Ειδικότερα, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα μόνο υπό τις παρακάτω πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:

 

Σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοί μας που έχουν πρόσβαση και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και εκπαιδευμένοι σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο για αυτήν την επεξεργασία, δεσμεύονται από όρους εμπιστευτικότητας και ενεργούν μόνο στη βάση όσων στοιχείων πρέπει να γνωρίζουν, για να ικανοποιήσουν τους νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας, όπως ανωτέρω περιγράφηκαν.

 

Το Ideales Resort δεν γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα σε παραλήπτες εκτός της ΕΕ και της ΕΟΧ. Σε περίπτωση, όπου τέτοια γνωστοποίηση είναι απαραίτητη εκ του νόμου ή για την εκτέλεση της σύμβασής μας, θα φροντίσουμε να υπόκεινται σε κατάλληλες συμβατικές και τεχνικές διασφαλίσεις, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό και οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο.

 

5. Ασφάλεια των πληροφοριών σας

Στο Ideales Resort δεσμευόμαστε να διαφυλάττουμε και να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εφαρμόζουμε διαρκώς τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε άλλου είδους επεξεργασία εκ μέρους μας ή εκ μέρους των συνεργατών μας.

Αναθεωρούμε τακτικά τα μέτρα ασφαλείας και θα προσπαθήσουμε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν είμαστε όμως υπεύθυνοι για τις ενέργειες τρίτων μερών ή για τα μέτρα ασφαλείας τους σε σχέση με τις πληροφορίες που τα τρίτα μέρη αυτά ενδέχεται να συλλέγουν ή να επεξεργάζονται μέσω των δικτυακών τους τόπων, των υπηρεσιών τους ή με άλλον τρόπο.

 

6. Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από τους εφαρμοστέους κάθε φορά νόμους. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε μπορεί να αρχειοθετούνται ή να φυλάσσονται περιοδικά, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες ασφαλείας μας και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον κάθε σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, εκτός αν ο νόμος απαιτεί να τα διατηρούμε για μεγαλύτερο διάστημα (π.χ. αναφορικά με τα φορολογικά παραστατικά), ή να τα διαγράψουμε σε συντομότερο, ή εκτός εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας για διαγραφή ή περιορισμό των δεδομένων σας (όποτε αυτό επιτρέπεται).

 

7. Τα δικαιώματά σας

Το Ideales Resort διασφαλίζει ότι μπορείτε να ασκείτε όλα τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε. Βάσει του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης και διόρθωσης των δεδομένων σας, ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, διαγραφής, περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, παροχής αντιγράφου των δεδομένων σας που τηρούμε σε ψηφιακή μορφή (π.χ. pdf) σε εσάς ή σε άλλο πάροχο που τυχόν μας υποδείξετε, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις του Κανονισμού.

Ενδεικτικά, κατόπιν αιτήματός σας, θα:

- σας χορηγούμε πρόσβαση σε αντίγραφα προσωπικών δεδομένων σας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος

- διορθώνουμε τις προσωπικές πληροφορίες, όταν είναι ανακριβείς

- αποσύρουμε προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας κ.α.

Περαιτέρω, εντός της ΕΕ, τα άτομα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των πληροφοριών τους στην αρμόδια εποπτική αρχή. Κατάλογος όλων των εποπτικών αρχών της ΕΕ διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

 

8. Αλλαγές Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτό, σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα.

 

Οι αρχές μας