Στο Ideales Resort τονίζουμε τη σημασία της ιδιωτικής ζωής και δεσμευόμαστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των επισκεπτών μας, υιοθετώντας υψηλά πρότυπα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η πολιτική μας περιγράφει το είδος των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και λαμβάνουμε, τις περιστάσεις υπό τις οποίες θα συλλέξουμε ή θα λάβουμε προσωπικές πληροφορίες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που έχουμε καθιερώσει περιγράφοντας τη χρήση και την αποθήκευση τους, καθώς και την ανταλλαγή ορισμένων τύπων των προσωπικών στοιχείων σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις, τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι χρήστες αν έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αιτήματα όσον αφορά τα προσωπικά τους στοιχεία ή τις πολιτικές και τις διαδικασίες μας και το πρόσωπο στο οποίο τέτοιες ερωτήσεις ή αιτήματα θα πρέπει να απευθύνονται, και τα μέσα με τα οποία μπορούν να επικοινωνούν με αυτό το άτομο.

Σε αυτή την πολιτική το deales Resort και οι συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες, καθώς μπορεί να υπάρχουν από καιρού εις καιρόν, οι οποία περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τις θυγατρικές που ασκούν δραστηριότητά χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα ονόματα: Piscines Ideales και Ideales Spa. Οι λέξεις «εμείς» και «Ideales Resort» δεν περιλαμβάνουν τους τρίτους που συμμετέχουν στην παροχή των υπηρεσιών, ωστόσο έχουμε ζητήσει όπως οι ιδιοκτήτες και οι τρίτοι προμηθευτές να συμμορφωθούν με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε αυτή την πολιτική, προσωπικές πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες που είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμός τηλεφώνου, και που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό με άλλο τρόπο και δεν αποτελούν μέρος της ταυτότητας της εργασίας τους.

Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις Πελατών και τη χρήση που κάνουν, όταν αυτές οι πληροφορίες που παρέχονται ή έχουν καταγραφεί από το Ideales Resort έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της συναλλαγές με ένα άτομο.

Πως μπορεί να μας παρέχεουν οι χρηστες προσωπικά δεδομένα

Παρακάτω θα περιγράψουμε το είδος των πληροφοριών που συνήθως συλλέγονται σε κάθε μία από αυτές τις συνθήκες, οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει κάτι τέτοιο, πώς θα τις χρησιμοποιήσουμε και θα τις αποθηκεύσουμε.

Κάνοντας κράτηση

Κάνοντας κράτηση ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Ideales Resort είναι απαραίτητο να έχουμε πληροφορίες για την αναγνώρισή σας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να επεξεργαστούμε την αγορά και τα αιτήματά σας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνήθως το όνομά σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας και την ημερομηνία λήξης, και την προτίμηση γλώσσας. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν, εάν επιλέξετε να μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες μαζί μας, τις προτιμήσεις σας σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών, όπως τον τύπο του δωματίου, τον τύπο του κρεβατιού, και τα συναφή.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε για να σας στείλουμε προσφορές και πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Ideales Resort. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες προσφορές και πληροφορίες μπορείτε να διαγραφείτε ή να αρνηθείτε στέλνοντας ένα email στο [email protected], χρησιμοποιώντας τη γραμμή θέματος "Διαγραφή", δείχνοντας παράλληλα το αίτημά σας με επαρκή προσωπικά αναγνωριστικά ώστε να μπορούμε να ενεργήσουμε κατάλληλα κατόπιν του αιτήματος σας. Όλη η επικοινωνία μας αυτού του τύπου θα περιέχει επίσης οδηγίες για τη διαγραφή σας.

Πληροφορίες που μας παρέχετε σε επικοινωνίες σχετικά με την εκτίμηση της παροχής υπηρεσιών μας όπως για παράδειγμα ερωτηματολόγια.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε μας με τέτοιο τρόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της καταγραφής των σχολίων σας, την επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με αυτά, προκειμένου να εξεταστεί το θέμα με το ξενοδοχείο και το προσωπικό του ξενοδοχείου, για τους σκοπούς της αναγνώρισης των εργαζομένων για την αριστεία της παροχής υπηρεσιών τους και για την βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών.

Επισκεπτόμενοι έναν ιστότοπο μας

Χρησιμοποιούμε «cookies» στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies είναι κομμάτια πληροφοριών που μεταφέρονται από την ιστοσελίδα στο σκληρό σας δίσκο για σκοπούς καταγραφής της χρήσης. Η χρήση των cookies είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο - θα τα βρείτε σχεδόν παντού στο Διαδίκτυο. Το Η Ideales χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση επισκεπτών όταν εκείνοι επιστρέφουν στις ιστοσελίδες μας. Άπαξ και γνωρίζουμε την παρουσία σας μπορούμε να προσωποποιήσουμε την επίσκεψή σας.

Μπορεί επίσης να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας και να προσαρμόσουμε τις ιστοσελίδες μας, για τους επισκέπτες, με βάση άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε όπως IP διευθύνσεις, οι οποίες είναι αριθμοί που έχουν αντιστοιχιστεί στον υπολογιστή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο, pixel tags (ή clear gifs), και ο τύπος του Internet browser ή λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται στο σύνολό τους, αλλά μπορούμε να το συνδέσουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω της χρήσης των cookies, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Γιατί συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες

Πότε αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα

Αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα μόνο κάτω απο τις παρακάτω πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις:

Κάθε τέτοια αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών από το Ideales Resort σε τρίτους θα γίνεται μόνο σε εμπιστευτική βάση, και είναι εξαρτημένη από τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο έχει αποκαλυφθεί.

Οι αρχές μας

Διατηρείτε το δικαίωμα να αρνηθείτε την παροχή πληροφοριών προς το Ideales Resort.